Lund 2022

Platonselskabets 26. symposium blev udskudt på grund af Corona pandemien og fandt derfor sted i Lund d. 6. til 8. juni 2022

Temaet var Fest og glæde.

Symposiets akter vil blive publiuceret i et særnummer af Aigis.