Præsidium

Selskabet ledes af et præsidium bestående af ét medlem fra henholdsvis Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, der indvælges for en tiårig periode med mulighed for genvalg i én periode. Repræsentanten for det land, der skal forestå det næste symposium, er præses for den pågældende 2-års periode. Præsidiet udpeger nye medlemmer af selskabet. Selskabets daglige drift varetages af en generalsekretær i samarbejde med præsidiet.

Professor Karin Blomqvist

Sverige

blomqvist.karin@gmail.com

indvalgt 2005, genvalgt 2015


Lektor Chr. Gorm Tortzen

Danmark

gorm@tortzen.dk

Præses 2009–2011

Professor Øyvind Rabbås

Norge

oyvind.rabbas@ifikk.uio.no

Indvalgt 2011

Præses 2011–2013

Forskningsleder Eiríkur Smári Sigurðarson

Island

esmari@hi.is

Indvalgt 2011

Præses 2017–2019

Lektor Jan-Ivar Lindén

Finland

jan-ivar.linden@helsinki.fi

Præses 2013–2015

Indvalgt 2013

Michael Stenskjær Christensen

Generalsekretær

michael.stenskjaer@gmail.com

Invalgt 2019