Symposier

I ulige år afholdes et symposium, forestået på skift af de fem medlemslande. De senere år er symposieakterne publiceret i det elektroniske tidsskrift AIGIS, se nærmere under selskabets publikationer.

Platonselskabets 26. symposium afholdes 9–11. juni 2021 i Lund. Temaet er Fest og glæde.

Tidligere symposier: