Symposier

I ulige år afholdes et symposium, forestået på skift af de fem medlemslande. De senere år er symposieakterne publiceret i det elektroniske tidsskrift AIGIS, se nærmere under selskabets publikationer.

Platonselskabets 25. symposium afholdes 7-8. juni 2019 i Island med kroppen som tema.

Tidligere symposier: