Publikationer

Platonselskabet udgiver Platonselskabets skriftserie, hvori hidtil er udkommet:

Bindnumrene 12 og 13 forekommer to gange i serien. De fleste titler er tilgængelige fra Museum Tusculanums Forlag.

Skriftserien varetages i samråd med præsidiet af en redaktionskomité bestående af Jerker Blomqvist, Hallvard Fossheim og Chr. Gorm Tortzen.

Symposieakterne publiceres i AIGIS, det elektroniske tidsskrift for klassiske studier i Norden:

Det 18. symposium i Oslo (2005).

Det 20. symposium i Reykjavík (2009).

Det 21. symposium i Lund (2011).

Det 22. symposium i København (2013).

Det 23. symposium i København (2015).

Platon ved skrivepulten, fra et manuskript med Marsilio Ficinos Platon-oversættelser,

BL Harley 3481, ca. 1491. © The British Library.