Publikationer

Platonselskabet udgiver Platonselskabets skriftserie, hvori hidtil er udkommet:

1. Johannes Sløk: Nicolaus Cusanus og hans filosofiske system, København: Rosenkilde og Bagger 1974. ( link )

2. Johannes Sløk: Cusanus' dialog om visdommen, København: Rosenkilde og Bagger 1974. ( link )

3. Viggo Rossvær: Problematikken om selvreferanse i Cusanus’ filosofi. Begrepet motsetningenes sammenfall og konjekturbegrepet, København: Rosenkilde og Bagger 1976.

4. Platon: Gorgias, ved Thure Hastrup og Ingemar Hedenius, København: Gyldendal 1977.

5. Jørgen I. Jensen: Sjælens musik. Musikalisk tænkning og kristendom hos Augustin, København: Gyldendal 1979.

6. Platon: Staten, oversat af Otto Foss med et essay om dialogen af Egil A. Wyller, København: Museum Tusculanum 1983. ( link )

7. Aristoteles: Retorik, oversat med introduktion af Thure Hastrup, København: Museum Tusculanum 1983. ( link )

8. Kari Elisabeth Børresen: Nicolaus Cusanus’ dialog om trosfreden (De pace fidei), Oslo: Solum 1983.

9 Sokrates i historiens lys. En samling nordiske studier, redigert av Egil A. Wyller, Oslo: Solum 1985.

10. Isokrates: Fire taler, oversat af Thure Hastrup, indledning ved Øivind Andersen, København: Museum Tusculanum 1986. ( link )

11. Bonaventura: Visdommens veje, oversat med et indførende essay af Jørgen Pedersen, København: Museum Tusculanum 1991. ( link )

12-13. Egil A. Wyller: Platonisme – henologi i antikk og middelalder, 2 bd., I: Antikken og den latinske middelalder = Die Antike und das lateinische Mittelalter, ( link ) II: Den gresk‐bysantinske tradisjon på sen‐antikk bakgrunn = Die griechisch‐byzantinische Tradition vor spätantikem Hintergrund, ( link ) Oslo: Solum 1993.

12. Anne-Marie Eggert Olsen: Platons opfattelse af sproget. Om dialogen Kratylos og forholdet til sofisterne,

København: Museum Tusculanum 1995. ( link )

13. Aristoteles: Om tilblivelse og tilintetgørelse, oversat og udgivet med indledning og kommentar af David Bloch,

København: Museum Tusculanum 2004. ( link )

14. Platon: Theaitetos, oversat af Fritz S. Pedersen, med en efterskrift af Jørgen Hass,

København: Museum Tusculanum 2007. ( link )

15. Marsilio Ficino: Kommentar til Platons ‘Symposion’, eller ‘Om eros’, indledning, oversættelse og noter ved Leo Catana, København: Museum Tusculanum 2013. ( link )

16. Michael Stenskjær Christensen: Den samlede dyd. Kardinaldyderne i arkaisk og klassisk tid ,

København: Museum Tusculanum 2016. ( link )

17. Jakob Leth Fink: Aristoteles Socraticus. Apori og metafysisk tænkning hos Aristoteles. København 2019. (link)


Bindnumrene 12 og 13 forekommer to gange i serien. De fleste titler er tilgængelige fra Museum Tusculanums Forlag.

Skriftserien varetages i samråd med præsidiet af en redaktionskomité bestående af Jerker Blomqvist, Hallvard Fossheim og Chr. Gorm Tortzen.

Symposieakterne publiceres i AIGIS, det elektroniske tidsskrift for klassiske studier i Norden:

Det 18. symposium i Oslo (2005).

Det 20. symposium i Reykjavík (2009).

Det 21. symposium i Lund (2011).

Det 22. symposium i København (2013).

Det 23. symposium i København (2015).

Platon ved skrivepulten, fra et manuskript med Marsilio Ficinos Platon-oversættelser,

BL Harley 3481, ca. 1491. © The British Library.