Oslo 2015

Platonselskabets 23. symposium fandt sted i Oslo d. 12-14. juni 2015 med temaet Idé og Ideal. Et detaljeret program kan findes her, og omtaler af de enkelte foredrag her (download i pdf-format hhv. her og her). Symposiets akter er publiceret som tillæg til det elektroniske tidsskrift AIGIS, 17.1.