Lund 2011

Programmet for Platonselskabets symposium i Lund 2-5. juni 2011 kan findes her (download i pdf-format her). Symposiets akter er publiceret som tillæg til det elektroniske tidsskrift AIGIS, 12.2.