København 2013

Programmet for Platonselskabets symposium i København 6-9. juni 2013 kan findes her (download i pdf-format her). Symposiets akter er publiceret som tillæg til det elektroniske tidsskrift AIGIS, 15.1.