Publikationer

Platonselskabet udgiver Platonselskabets skriftserie, hvori hidtil er udkommet:

1: Johannes Sløk: Nicolaus Cusanus og hans filosofiske system,
København: Rosenkilde og Bagger 1974. (link)
2: Johannes Sløk: Cusanus' dialog om visdommen,
København: Rosenkilde og Bagger 1974. (link)
3: Viggo Rossvær: Problematikken om selvreferanse i Cusanus’ filosofi. Begrepet motsetningenes sammenfall og konjekturbegrepet,
København: Rosenkilde og Bagger 1976.
4: Platon: Gorgias, ved Thure Hastrup og Ingemar Hedenius,
København: Gyldendal 1977.
5: Jørgen I. Jensen: Sjælens musik. Musikalisk tænkning og kristendom hos Augustin,
København: Gyldendal 1979.
6: Platon: Staten, oversat af Otto Foss med et essay om dialogen af Egil A. Wyller,
København: Museum Tusculanum 1983. (link)
7: Aristoteles: Retorik, oversat med introduktion af Thure Hastrup,
København: Museum Tusculanum 1983. (link)
8: Kari Elisabeth Børresen: Nicolaus Cusanus’ dialog om trosfreden (De pace fidei),
Oslo: Solum 1983.
9: Sokrates i historiens lys. En samling nordiske studier, redigert av Egil A. Wyller,
Oslo: Solum 1985.
10: Isokrates: Fire taler, oversat af Thure Hastrup, indledning ved Øivind Andersen,
København: Museum Tusculanum 1986. (link)
11: Bonaventura: Visdommens veje, oversat med et indførende essay af Jørgen Pedersen,
København: Museum Tusculanum 1991. (link)
12-13: Egil A. Wyller: Platonisme – henologi i antikk og middelalder, 2 bd.,
I: Antikken og den latinske middelalder = Die Antike und das lateinische Mittelalter, (link)
II: Den gresk‐bysantinske tradisjon på sen‐antikk bakgrunn = Die griechisch‐byzantinische Tradition vor spätantikem Hintergrund, (link)
Oslo: Solum 1993.
12: Anne-Marie Eggert Olsen: Platons opfattelse af sproget. Om dialogen Kratylos og forholdet til sofisterne,
København: Museum Tusculanum 1995. (link)
13: Aristoteles: Om tilblivelse og tilintetgørelse, oversat og udgivet med indledning og kommentar af David Bloch,
København: Museum Tusculanum 2004. (link)
14: Platon: Theaitetos, oversat af Fritz S. Pedersen, med en efterskrift af Jørgen Hass,
København: Museum Tusculanum 2007. (link)
15: Marsilio Ficino: Kommentar til Platons ‘Symposion’, eller ‘Om eros’, indledning, oversættelse og noter ved Leo Catana,
København: Museum Tusculanum 2013. (link)
16: Michael Stenskjær Christensen: Den samlede dyd. Kardinaldyderne i arkaisk og klassisk tid,
København: Museum Tusculanum 2016. (link)
Platon ved skrivepulten, fra et manuskript med Marsilio Ficinos Platon-oversættelser,
BL Harley 3481, ca. 1491. © The British Library.

Bindnumrene 12 og 13 forekommer to gange i serien. De fleste titler er tilgængelige fra Museum Tusculanums Forlag.

Skriftserien varetages i samråd med præsidiet af en redaktionskomité bestående af Jerker Blomqvist, Hallvard Fossheim og Chr. Gorm Tortzen.
Symposieakterne publiceres i AIGIS, det elektroniske tidsskrift for klassiske studier i Norden: