Præsidium

Selskabet ledes af et præsidium bestående af ét medlem fra henholdsvis Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, der indvælges for en tiårig periode med mulighed for genvalg i én periode. Repræsentanten for det land, der skal forestå det næste symposium, er præses for den pågældende 2-års periode. Præsidiet udpeger nye medlemmer af selskabet. Selskabets daglige drift varetages af en generalsekretær i samarbejde med præsidiet.

Professor Karin Blomqvist
Sverige
blomqvist.karin@gmail.com
indvalgt 2005, genvalgt 2015
præses 2009–2011
Lektor Chr. Gorm Tortzen
Danmark
gorm@tortzen.dk
indvalgt 2011
præses 2011–2013
Professor Øyvind Rabbås
Norge
oyvind.rabbas@ifikk.uio.no
indvalgt 2011
præses 2013–2015
Forskningsleder Eiríkur Smári Sigurðarson
Island
esmari@hi.is
indvalgt 2013
præses fra 2017
 
Lektor Jan-Ivar Lindén
Finland
jan-ivar.linden@helsinki.fi
indvalgt 2017
 

 
Niels Grotum Sørensen
Generalsekretær
niels@bistroist.dk
udpeget 2014, valgt 2015