Historik

Platonselskabet (Nordisk selskab for antikkens idétradition) blev grundlagt d. 2. oktober 1970 på et møde for en kreds skandinaviske forskere i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs lokaler i København. Til denne kreds hørte bl.a. de, der blev de første medlemmer af selskabets præsidium, professorerne Karsten Friis Johansen (København), Jonas Palm (Uppsala), Holger Thesleff (Helsingfors) og Egil A. Wyller (Oslo), samt den første generalsekretær, universitetslektor Leo Hjortsø (København). Selskabets første konference blev afholdt syv måneder senere, den 3-5. maj 1971, i samme lokaler. Ved denne lejlighed afholdtes også en stiftende generalforsamling, hvor selskabets statutter blev fastlagt. Disse statutter gælder i hovedsagen stadigt; der er kun vedtaget mindre ændringer i årenes løb.

Selskabets formål, som det oprindeligt blev formulereret, „at danne rammen for et arbejdsfællesskab for nordiske forskere inden for antikkens og middelalderens filosofi og idétradition,” gælder således endnu, og de to metoder til at opnå målet, der fremhæves i statutterne, dels de hvertandet år tilbagevendende konferencer, dels publikationsserien, er fortsat de dominerende indslag i selskabets virksomhed. Konferencerne – som med tiden har fået navn af symposier – er blevet afholdt regelmæssigt i ubrudt følge. Der var ikke fra begyndelsen nogen hensigt om, at der skulle publiceres rapporter fra konferencerne, men allerede efter den første konference fandt man det på sin plads at udgive udførlige referater af de foredrag, der blev afholdt, og der foreligger rapporter fra alle senere konferencer, som oftest udførlige om end i noget vekslende former.

Platonselskabets skriftserie rummer p.t. 17 bind, og der er planer om flere. Oprindeligt forudså man en mere omfattende udgivervirksomhed: Et nært, aktivt samarbejde indenfor selskabets netværk skulle gøre det muligt, og der blev nedsat en række komitéer til forskelige formål. Da virksomheden indenfor disse blev ubetydelig, blev de nedlagt ved generalforsamlingen i Lund i 1993. Skriftserien varetages nu af en redaktionskomité i samråd med præsidiet, og desuden benyttes muligheden for at nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper til særlige opgaver.

Selskabets medlemmer kom oprindeligt fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Siden da er også islandske medlemmer kommet til; Island fik sæde i præsidiet ved generalforsamlingen i 2007. Efter tyve år nærmede medlemstallet sig den grænse, der er fastsat i statutterne (140). På forespørgsel fra præsidiet forud for symposiet 1993 valgte en række inaktive medlemmer at forlade selskabet og i 2015 blev grænsen hævet til 150 medlemmer; derved er der gjort plads for nye medlemmer, som præsidiet fortrinsvists har søgt blandt yngre akademikere.


En komplet liste over konferencer og konferencerapporter kan findes under Symposier, liste over udgivelser i Platonselskabets skriftserie findes under Publikationer.Præsidiemedlemmer og generalsekretærer

Danmark
Karsten Friis Johansen 1971–1987
præses 1985–1987
Jørgen Mejer 1987–1994
præses 1993–1994
Jan Lindhardt (1994) 1995–2003
præses 1994–1995 (stf.) samt 2001–2003
Jørgen Mejer 2003–2009
Chr. Gorm Tortzen (2010) 2011–
præses 2011–2013
 
Finland
Holger Thesleff 1971–1987
præses 1975–1977 samt 1983–1985
Rolf Westman 1987–1995
præses 1989–1991
Maarit Kaimio 1995–2003
præses 1997–1999
Gunnar af Hällström 2003–2013
præses 2005–2007
Pauliina Remes 2013–2017
præses 2015–2017
Jan-Ivar Lindén 2017–
 
Norge
Egil A. Wyller 1971–1987
præses 1971–1973 samt 1979–1981
Øivind Andersen 1987–2003
præses 1987–1989 samt 1995–1997
Eyjólfur Kjalar Emilsson 2003–2011
præses 2003–2005
Øyvind Rabbås 2011–
præses 2013–2015
 
Sverige
Jonas Palm 1971–1979
præses 1973–1975
Cajus Fabricius 1979–1989
præses 1981–1983
Jerker Blomqvist 1989–2005
præses 1991–1993 samt 1999–2001
Karin Blomqvist 2005–
præses 2009–2011
 
Island
Svavar Hrafn Svavarsson 2007–2013
præses 2007–2009
Eiríkur Smári Sigurðarson 2013–
 
 
Generalsekretærer
Leo Hjortsø 1971–?
Jørgen Mejer ?–1994
Niels Grønkjær (1994) 1995–2003
Chr. Gorm Tortzen 2003–2010
Adam Schwartz 2010–2014
Niels Grotum Sørensen 2014–