Kontingent og kontonumre

Kontingent:

Kontingent for medlemskab af Platonselskabet andrager p.t. 250 DKK (eller tilsvarende beløb i anden valuta), som betales hvert andet år. Generalsekretæren udsender meddelelse om forestående betaling til alle medlemmer. Husk at angive navn ved indbetaling!


Kontonumre: 

Danmark og Island: Danske Bank kontonr. 3544-3330146966. (IBAN kontonummer:  DK1030003330146966.  BIC (SWIFT-adresse): DABADKKK)
De øvrige nordiske konti er p.t. under omlægning.